Bestuur (tevens Raad van Toezicht) :

        Henk Everhardus : voorzitter
        Hans Brandsma : secretaris
        Cees Beentjes : penningmeester


    Filmpjes, foto′s, inzendingen voor Hinaes-On-Tour, verslagen van activiteiten etc. kunnen
    gemailed worden naar het volgende adres :